แคนประยุกต์

วงแคนประยุกต์

บ้านดอนคาเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องวงแคนประยุกต์ มีมากกว่า 10 คณะ วงเดอะปู เป็นวงแรกที่ก่อตั้งขึ้นในตำบลดอนคา โดยเจ้าอาวาสจัดให้มีการฉลองลานตากข้าว ประมาณ พ.ศ. 2530 โดยมีกลองสองหน้า ฉิ่ง ฉาบ แคน กลับ เพื่อเป็นการสนุกสนานเท่านั้น ต่อมาจึงเป็นที่นิยมในหมู่บ้าน และได้มีการพัฒนา นำดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลง จึงก่อเป็นจุดกำเนิดของวงดนตรีบ้านดอนคา และต่อมาก็ได้มีคณะอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น วงซุปเปอร์เหงี่ยม วงเสียงแคนบ้านนา วงท็อปฮิต วงเพชรดอนคา วงหนุ่มหมอแคน วงมนต์รักลูกทุ่ง วงลูกทุ่งรุ่งทิวา วงเพชรพลังหนุ่ม วงเพชรโภคาราม วงสกาวรัตน์ วงเพชรเสียงทอง วงดนตรีพาราไดซ์ วงดนตรีแก็งค์มิวสิค วงดนตรีสิทธิชัย แตรวง โอ.เค 91 เป็นต้น


ที่มา :https://www.donkha.com/กลมอาชพรายชื่อศิลปิน/ นักดนตรีวงแคนประยุกต์ บ้านดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี