ฐานข้อมูลศิลปิน


  • จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเขตที่ราบภาคกลาง เป็นท้องทุ่งนาผืนใหญ่ที่มีการละเล่นพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชาวนา ทั้งเพลงระบำบ้านไร่ เพลงเหย่ย เพลงเพวงมาลัย เพลงฉ่อย เพลงลำตั...

  • คณะแตรวงในจังหวัดสุพรรณบุรีมีบุคลากรเฉลี่ยต่อวงประมาณ 10-15 คนนักดนตรีแตรวงจำนวนมากเป็นนักดนตรีเล่นอยู่ในวงปี่พาทย์มาก่อน เพลงที่เล่นออกมาแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงไทย และเพลงลูกทุ่...

  • จังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นแหล่งรวมดนตรีปี่พาทย์มอญ โดยมีศิลปินที่เล่นดนตรีในลักษณะที่เป็นศิลปินสมัครเล่นที่เล่นเพื่อความสนุกสาน และลักษณะที่ยึดเป็นอาชีพ ทั้งที่เป็นศิลปินเดี่ยว เป็นค...

  • ลิเก คือ การแสดงที่ว่าด้วยการใช้บทบาทในการแสดง ประกอบการร้อง การรำ การพูด โดยมีเครื่องดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดงเพื่อความสนุกสนาน รวดเร็ว มีตลกขบขัน เพลงที่ใช้ดำเนินเรื่องเรียกว่า ...

  • วงแคนประยุกต์ บ้านดอนคาเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องวงแคนประยุกต์ มีมากกว่า 10 คณะ วงเดอะปู เป็นวงแรกที่ก่อตั้งขึ้นในตำบลดอนคา โดยเจ้าอาวาสจัดให้มีการฉลองลานตากข้าว ประมาณ พ.ศ...

  • แรกเริ่มเดิมที “รำวงย้อนยุค” เกิดในช่วงรัชสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นการละเล่นของชาวบ้านในภาคกลางอย่าง จ.สระบุรี, อ่างทอง และชัยนาท ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าว เพราะพักผ่อนและ...